Stema Merei Primaria comunei Merei
Contactati-ne | Pagina principal„
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Merei

 

 

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Merei

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA S.V.S.U.

- Legea nr. 307 / 2006 privind prevenirea si apararea impotriva incendiilor;

- Legea nr. 481/2004 privind protectia civila completata si modificata cu Legea nr. 212 / 2006;

- O.U.G. nr. 21 / 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de urgenta aprobata prin Legea nr. 15 / 2005;

- Ordinul M.A.I. 195 din 2007 pentru modificarea Ordinul M.A.I. nr. 718 din 30.06. 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta ;

- Ordinul M.A.I. 160 din 23.02.2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire in situatii de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta;

- ORDIN M.A.I. nr. 163 din 28 .02. 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

- ORDINUL M.A.I. nr. 786 din 02.09. 2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

- H.G. nr. 1854 / 22.12. 2005 privind strategia nationala de management al riscului la inundatii;

- Ordinul M.A.I. si M.M.G.A. nr. 638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea Situatiilor de Urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale;

- ORDINUL M.A.I. Nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila;

- ORDINUL M.A.I. Nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei;

- ORDINUL M.M.G.A./M.A.I. nr. 823/1427 din 15 august 2006 pentru aprobarea procedurilor de codificare a atentionarilor si avertizarilor meteorologice si a avertizarilor si alertelor hidrologice;

- Ordinul comun M.T.C.T. / M.A.I. 1995 (2005) / 1160 (2006) pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren etc..ORDINUL M.A.I. nr. 736 din 22 iulie 2005privind instituirea serviciului de permanenta la toate primariile din zona de risc in caz de iminenta a producerii unor situatii de urgenta;

- H.G. nr. 501 din 01.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor;

 

© 2012 Primaria comunei Merei +40735/526.493