Anunturi publice documentatii urbanism


22.01.2019:

Lista autorizatii de construire emise de Primaria Merei in anul 2018. (click aici)

Certificate de urbanism eliberate de Primaria Merei in cursul anului 2018. (click aici)20.11.2018:

PUZ PARC BALNEAR SARATA MONTEORU, COMUNA MEREI - FAZA FINALA URBANISM

1. CERTIFICAT DE URBANISM (click aici)

2. TAXA REGISTRUL URBANISTILOR (click aici)

3. ACTE TEREN (click aici)

4. AVIZE (click aici)

5. INFORMAREA POPULATIEI (click aici)

6. CAIET DOCUMENTAR (click aici)

7. PIESE SCRISE P.U.Z. (click aici)

8. PIESE DESENATE P.U.Z. (click aici)

9. RANDARI_ILUSTRARE DE TEMA (click aici)

10. PREZENTARE CTATU_15.11.2018 (click aici)

BORDEROU PUZ PARC BALNEAR (click aici)


16.11.2018:

PUZ SARATA MONTEORU, COMUNA MEREI - PUZ PRELIMINAR (click aici)

- PIESE SCRISE (click aici)

- PIESE DESENATE (click aici)


09.11.2018:

Anunt 12037/09.11.2018 - Raportul Informarii si Consultarii Publicului pentru documentatia Plan Urbanism Zonal "Realizare parc balnear, Statiunea Sarata Monteoru, Comuna Merei, Jud. Buzau" (click aici)


09.07.2018:

Anunt 7872/12.07.2018 - Raportul Informarii si Consultarii Publicului privind documentatia pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Realizare Constructie Usoara Demontabila tip cort evenimente, Sat Lipia, Tarlaua 152, Parcela 3266, Comuna Merei, Jud. Buzau" (click aici)


09.07.2018:

Anunt cu privire la elaborarea propunerilor pentru documentatia de urbanism - Plan Urbanistic Zonal "Realizare parc balnear, Statiunea Sarata Monteoru, comuna Merei" (click aici)

- PLANSA 00 INCADRARE IN TERITORIU (click aici)

- PLANSA 01 SITUATIE EXISTENTA (click aici)

- PLANSA 02 REGLEMENTARE (click aici)


25.06.2018:

Anunt 7201/25.06.2018 privind intentia de aprobare plan urbanistic zonal. (click aici)

- A1 INCADRARE (click aici)

- A2 PLAN SITUATIE EXISTENTA (click aici)

- A3 PLAN SITUATIE PROPUSA (click aici)

- A4 PLAN UTILITATE PUBLICA - TIPURI DE PROPRIETATI (click aici)

- A5 PLAN PROPUNERE MOBILARE URBANISTICA (click aici)

- AVIZ MEDIU PUZ MELVIS DREAM (click aici)

- EE ECHIPARE EDILITARA (click aici)

- MEMORIU PUZ MELVIS DREAM (click aici)

- REGULAMENT PUZ MELVIS DREAM (click aici)


22.02.2018:

Certificate de urbanism eliberate de Primaria Merei in cursul anului 2017. (click aici)


22.02.2018:

Lista autorizatii de construire emise de Primaria Merei in anul 2017. (click aici)


24.07.2017:

Raportul informarii si consultarii publicului - Privind documentatia pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hala de imbuteliere apa de consum-zona productie,depozitare,servicii,tarla 140, parcela 3082, nr. cad. 24562". (click aici)

20.07.2017:

Raportul informarii si consultarii publicului - Privind documentatia pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire parc de aventura, spatii alimentatie publica (restaurant, cafenea) si centru educational pentru copii". (click aici)

07.07.2017:

Lista certificatelor de urbanism emise de Primaria Merei in luna Ianuarie. (click aici)

05.07.2017:

Anunt PUZ - Realizare unitate de conditionare si depozitare pentru cereale si fructe. Proiectul de hotarare si documentaia aferenta (click aici)

03.07.2017:

Anunt PUZ - Construire hala de imbuteliere apa consum-zona productie, depozitare, servicii, tarla 140, parcela 3082, nr. cadastral 24562 avand ca beneficiar pe Nita Vladut Alexandru PFA. (click aici)

23.06.2017:

PUZ realizare unitate de conditionare si depozitare pentru cereale si fructe
(click aici)
Plan situatie PUZ 76471


15.06.2017:

PUZ PARC AVENTURA SARATA MONTEORU (descarca anunt) (descarca U1) (descarca U2) (descarca U3.1) (descarca U3.2) (descarca U4) (descarca U5)


16.02.2017:

REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE SATELE MEREI SI OGRAZILE (click aici)


REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE SAT LIPIA SI VALEA PUTULUI (click aici)


REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE SATELE SARATA MONTEORU SI GURA SARATII (click aici)


REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE SAT DEALUL VIEI (click aici)


REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE SATELE IZVORU DULCE SI DOBRILESTI (click aici)


14.07.2016: ANUNT P.U.Z. - REALIZARE UNITATE DE CONDITIONARE SI DEPOZITARE PENTRU CEREALE SI FRUCTE-EXTRAVILAN

05.07.2016: ANUNT P.U.Z.

02.03.2016: LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE EMISE DE PRIMARIA MEREI IN PERIOADA DECEMBRIE - IANUARIE 2016

16.12.2015: LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE EMISE DE PRIMARIA MEREI IN PERIOADA OCTOMBRIE - NOIEMBRIE 2015

07.12.2015: Anunt PUZ

 

03.11.2015: Anunt PUZ

 

14.10.2015: LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE EMISE DE PRIMARIA MEREI IN LUNA SEPTEMBRIE 2015

17.09.2015: REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. / NR. CAD. 23846

17.09.2015: ANUNT P.U.Z.


10.07.2015: LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE EMISE DE PRIMARIA MEREI IN PERIOADA IULIE - AUGUST 2015

16.07.2015: REGULAMENT AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI MEREI

10.07.2015: LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE EMISE DE PRIMARIA MEREI IN PERIOADA IANUARIE - IUNIE 2015

10.07.2015: LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM EMISE DE PRIMARIA MEREI IN PERIOADA IANUARIE - 2015

02.07.2015: Anunt privind rezultatele sesiunii de evaluare a cererilor de proiecte pentru obtinerea finantarii nerambursabile din fonduri publice,conform Legii nr. 350/2005.

 

31.03.2015: Anunt PUZ

 

6.06.2014: Anunt PUZ

 

5.08.2013: Zone cu restrictie de construire pana la efectuare si aprobare PUZ

 

20.06.2012: Anunt depunere versiune PUG la A.P.M. Buzau

 

15.02.2012: Rezultatele consultarii publice privind propuneri PUG Merei

 

23.01.2012: Anunt organizare dezbatere publica in vederea actualizarii PUG Merei

 

Anunt public referitor la etapa de elaborare a propunerilor privind Planul Urbanistic General al comunei Merei

 

Anunt public referitor la incheierea procedurii de informare a publicului referitor PUZ "Construire Parc Balnear si Muzeul Minei de Petrol, sat Sarata Monteoru - extravilanul comunei Merei"

 

Aprobarea "Construire Parc Balnear si Muzeul Minei de Petrol, sat Sarata Monteoru - extravilanul comunei Merei" - consultare documentatie